Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

Zasady organizacji dyżuru letniego 2024

w przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Zgodnie z § 12 ust. 1 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2023 poz. 2736) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

 1.  

Dyżur letni w przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024 trwa w okresie od 01.07.2024 do 30.08.2024 (włącznie).

 1.  

 

Dyżur letni w miesiącu LIPCU 2024 pełnią przedszkola

 

 • Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5 – 190 miejsc;
 • Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”, ul. Witosa 7 – 100 miejsc;
 • Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Casino 24-25, drugie miejsce prowadzenia działalności w SP1 przy ul. Narutowicza 10 – łącznie 225 dzieci;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu. Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Sąsiedzka 13 A – 50 miejsc.

 

Dyżur letni w miesiącu SIERPNIU 2024 pełnią przedszkola:

 

  • Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13 – 150 miejsc;
  • Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15 – 200 miejsc.
  • Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16 – 125 miejsc.

 

 1.  

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie dyżuru letniego Rodzic/Opiekun osobiście zgłasza bezpośrednio w przedszkolu pełniącym dyżur w danym miesiącu poprzez złożenie wniosku – karty na dyżur letni (załącznik nr1). Wniosek - kartę wraz z pozostałymi załącznikami Rodzic/Opiekun pobiera ze strony przedszkola dyżurnego.

 1.  

Wniosek - kartę – druk oraz niezbędne załączniki do niniejszych zasad udostępniają do pobrania przedszkola miejskie w Świnoujściu na swoich stronach internetowych:

Zasady przyjmowania zgłoszeń na dyżur letni

 1. Na dyżur letni organizowany w przedszkolach będą przyjmowane wyłącznie dzieci Rodziców/Opiekunów aktywnie pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w okresie wakacji.
 2. Kartę zgłoszenia można złożyć wyłącznie w jednym wybranym przedszkolu pełniącym dyżur letni w danym miesiącu.
 3. We wniosku potwierdzającym chęć zgłoszenia dziecka na dyżur letni Rodzic/Opiekun jest zobowiązany podać, w jakim terminie dziecko będzie korzystało z opieki w przedszkolu wraz z określeniem liczby godzin pobytu oraz dołączyć do wniosku załącznik nr 2 wskazujący osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola dyżurnego.
 4. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku na dyżur letni oświadczenia o braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w okresie wakacyjnym, w tym o fakcie, że Rodzic/Opiekun nie wykorzystuje w tym czasie urlopu jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur letni jest potwierdzenie informacji przez przedszkole macierzyste o niezaleganiu z płatnościami za przedszkole.
 6. Dyrektor informuje Rodziców/Opiekunów o przyjęciu dziecka na dyżur letni poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu.
 7. W grupie podczas dyżuru wakacyjnego są obecne dzieci z różnych oddziałów i dzieci spoza przedszkola macierzystego.
 8. Rodzic/Opiekun ma obowiązek pisemnie poinformować niezwłocznie dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca na dyżur letni, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem dyżuru

Terminy organizacji dyżuru letniego na rok szkolny 2023/2024
do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

L.p.

Rodzaj czynności w ramach organizacji dyżuru letniego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 1.  

Złożenie wniosku - zgłoszenie dziecka na dyżur letni z prośbą  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami.

15.04.2024

godz. 8.00

26.04.2024

godz. 15.00

 1.  

Weryfikacja zgłoszonych wniosków.

15.04.2024

godz. 8.00

10.05.2023

godz. 15.00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur letni 2024.

13.05.2024 godz. 12.00

 

33223