Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Z kart historii...

Treść

Przedszkole nr 5 w Świnoujściu rozpoczęło swoją działalność 4 listopada 1973 roku. Uroczystego otwarcia dokonała pierwsza dyrektor przedszkola, pani Barbara Ruc. Opiekunami placówki, dbającymi o jej wyposażenie było PPDiUR „Odra” oraz Urząd Miasta Świnoujścia.

Od początku swojej działalności do roku 1982, przedszkole obejmowało opieką dzieci od 3 do 6 roku życia, w czterech oddziałach wiekowych.

We wrześniu 1991r nastąpiła największa zmiana w strukturze organizacyjnej placówki. Do przedszkola zaczęto przyjmować dzieci sześcioletnie realizujące roczne przygotowanie do szkoły, tzw. „zerówkę”. Powstało 10 grup sześciolatków, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywały się w systemie dwuzmianowym. Funkcję dyrektora przedszkola pełniła pani Lidia Sobczyk.

Od października 1994 roku dyrektorem przedszkola zostaje pani Halina Weredyńska (pełniącą tą funkcję obecnie). W tym okresie poczyniono pierwszy krok w kierunku integracji w przedszkolu. Na potrzeby nauczania integracyjnego opracowano statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, który został zaakceptowany przez władze oświatowe, rodziców i nauczycieli. Powstała pierwsza w mieście przedszkolna grupa integracyjna przy oddziałach masowych. Do roku 2004 w placówce funkcjonuje 10 oddziałów, w tym trzy grupy integracyjne.

Dnia 9 czerwca 2006 roku nasze przedszkole obchodziło wielką uroczystość. Było nią nadanie placówce imienia. Zaproszono do przedszkola wielu gości – miejscowych notabli, przedstawicieli rodziców oraz delegacje z innych przedszkoli. Od tego dnia nasze przedszkole nosi imię „Bajka”, ma swoje logo i hymn.

Od 1 września 2007 roku, po przeprowadzeniu gruntownego remontu zaplecza kuchennego, do Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka” w Świnoujściu ponownie zaczęły uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zostały utworzone cztery oddziały przedszkolne, w tym jedna grupa integracyjna.

W roku szkolnym 2016/2017 utworzono nowy oddział – grupę piątą.

30535