Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Nabór

Treść

Drodzy Rodzice

dzieci przedszkolnych

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć    w przedszkolach i szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, kolejne etapy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych będą odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

1.przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
 
2.wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 

 
 
 

                                                           UWAGA !

Termin zapisu na dyżur letni został wydłużony do 10.04.2020r.  wnioski składamy poprzez:

1. przesłanie zeskanowanego wniosku (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,

2.wykonanie zdjęcia wniosku telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,

 

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice dzieci biorących udział

w rekrutacji ubiegający się po raz pierwszy
o przyjęcie do publicznych przedszkoli

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się, statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania do przedszkola, można sprawdzić:

  • logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne,
  • dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania do przedszkola.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu będzie dostępna

26.03.2020 r. (czwartek) o godz. 12.00

w systemie rekrutacyjnym

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek.

1413