Kadra

Nad prawidłowym rozwojem wychowawczym, edukacyjnym i społecznym wychowanków czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi, a w oddziałach integracyjnych dodatkowo są nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem – tzw. nauczyciele wspomagający.

Dyrektor:

mgr Halina Weredyńska 
Ukończone studia: pedagogika. 
Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą. 
Nauczyciel dyplomowany.

Kadra pedagogiczna:

mgr Agnieszka Bielawska 
Ukończone studia: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. 
Nauczyciel mianowany.

mgr Bożena Bagińska 
Ukończone studia: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną. 
Nauczyciel dyplomowany.

mgr Anna Darcz 
Ukończone studia: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. 
Nauczyciel mianowany.

mgr Joanna Ignaciuk Ukończone studia: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. 
Studia podyplomowe: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, zarządzanie oświatą. 
Nauczyciel dyplomowany.

Agata Kowalska-Fulara 
Ukończone studia: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - licencjat. 
Nauczyciel mianowany.

mgr Anna Michalak 
Ukończone studia: psychologia. 
Nauczyciel dyplomowany.

mgr Violetta Musumeci
Ukończone studia: pedagogika specjalna.
Nauczyciel mianowany.

mgr Magdalena Zakens 
Ukończone studia: Edukacja wczesnoszkolna - licencjat, Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową - magister 
Nauczyciel mianowany.

mgr Dorota Segmüller - Koryzma 
Ukończone studia: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. 
Studia podyplomowe: usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zarządzanie oświatą.
Studia podyplomowe: Logopedia z terapią pedagogiczną.
Kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna. 
Nauczyciel dyplomowany.

mgr Danuta Tyderka - Brzuchalska 
Ukończone studia: logopedia. 
Nauczyciel dyplomowany.

Renata Zalewska 
Ukończone studia: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - licencjat. 
Nauczyciel dyplomowany.

mgr Patrycja Walerian
Ukończone studia: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna –licencjat,  pedagogika szkolna - magister.                                                                                          Studia podyplomowe: Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego                                                                                                                                                      Nauczyciel kontraktowy.

mgr Karolina Kucharska
Ukończone studia: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – licencjat, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – magister.
Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
Nauczyciel kontraktowy.

mgr Aneta Nowak
Ukończone studia: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza –magister
Studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Marta Czupryńska
Ukończone studia: psychologia
Nauczyciel stażysta

mgr Aneta Wasiluk
Katecheza
Nauczyciel kontraktowy

Renata Leja 
Pomoc nauczyciela.

Administracja i personel:

Wiesława Lala - główny księgowy 
Anna Sawicka - starszy księgowy 
Elżbieta Lipińska - samodzielny referent 
Robert Gurski - konserwator 
Lidia Folaron -   starsza woźna 

Katarzyna Grabowska - starsza woźna
Arleta Markiewicz - Markielewicz   - starsza woźna 
Bernadeta Brzezińska – starsza woźna
Marian Janiak - dozorca  

Małgorzata Koziel - kucharz

Barbara Świtała - kucharz
Elżbieta Burzyńska - kucharz 
Brygida Cytowska - pomoc kucharza 
Barbara Janiak - pomoc kucharza