Uwaga Rodzice!

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych Dyrektorzy przedszkoli po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego postanowili, iż każde przedszkole w  Świnoujściu organizuje dyżur letni przez dwa miesiące, tj. w miesiącu lipcu i sierpniu. Dzieci zapisane na dyżur letni będą korzystać z opieki w swoim macierzystym przedszkolu.

Karty zgłoszenia na miesiąc lipiec zostaną przekazane do naszej placówki przez Dyrektorów przedszkoli, w których Państwo ubiegali o miejsce w sezonie letnim.

W rekrutacji na dyżur letni będą brane pod uwagę tylko wnioski, które były złożone w terminie.

NOWYCH ZGŁOSZEŃ NA DYŻUR LETNI NIE PRZYJMUJEMY!

Zgodnie z obowiązującą aktualnie w przedszkolu „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19”  i zaleceniami MEN w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Następnie przyjmowane będą dzieci według kryteriów zawartych w wyżej wymienionej procedurze.

Informujemy również, iż przy zastosowaniu wytycznych GIS, Dyrektor ustala w porozumieniu z Organem Prowadzącym ilość grup dziecięcych w przedszkolu w oparciu o realne możliwości kadrowe, przy czym liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 osób plus 2 dzieci po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

W związku z powyższym Rodzice dzieci zapisanych na dyżur letni w miesiącu lipcu i sierpniu zobowiązani są przesłać  do dnia 05.06.2020 r. do godziny 15.00 na adres mailowy  przedszkola: przedszkole5@fornet.com.pl

  • skanu oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję w zakresie wysłania dziecka do  przedszkola (załącznik nr 1)
  • skanu zaświadczenia o zatrudnieniu (załącznik nr 2).

W tytule wiadomości e-mail prosimy zamieści imię i nazwisko dziecka oraz numer i nazwę grupy.

Jeżeli nie dokonają Państwo niezbędnych formalności w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni

nie będą rozpatrywane.

Rodziców, którzy chcą zrezygnować z  miejsca w przedszkolu w okresie letnimi, w miesiącu lipcu i sierpniu również prosimy o wiadomość przesłaną na maila:

Listy dzieci przyjętych na dyżur letni zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola

w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 12.00

Zaświadczenie  o zatrudnieniu i oświadczenie można pobrać z menu - dokumenty do pobrania.

 

 

Lista dzieci przyjętych na dyżur letni

 

Dyżur letni lipiec

 

L.p.        Imię i nazwisko dziecka

1.                            Bąk Nina

2.                            Białowąs Łucja

3.                            Zmitrowicz Julian

4.                            Woźniak Jaśmina

5.                            Dąbek Alan

6.                            Furmańczyk Julia

7.                            Salamonik Małgorzata

8.                            Mażol Paulina

9.                            Karbowiński Marcel

10.                         Kołodzińska Hanna

11.                         Kołodzińska Alicja

12.                         Pastuszka Aleksander

13.                         Piech Amelia

14.                         Puto Olaf

15.                         Markiewicz Tomasz

16.                         Burzyńska Oliwia

17.                         Kwiatkowski Artur

18.                         Grzymalski Marek

19.                         Waliszewska Marika

20.                         Błachnio Antoni

21.                         Chorużyk Sara

22.                         Galant Magdalena

23.                         Gałuszyńska Wiktoria

24.                         Owsianik Julia

25.                         Łupina Ignacy

26.                         Specjalski Bruno

27.                         Wawrzyniak Kamil

28.                         Piętka Igor

29.                         Kozłowska Aleksandra

30.                         Łupina Ignacy

31.                         Gąsiewska Katarzyna

32.                         Arczewski Iwan

33.                         Bąk Aniela

34.                         Bralczyk Wiktoria

35.                         Zmitrowicz Anna

36.                         Małachowski Kuba

37.                         Janczura Klara

38.                         Wróblewski Dawid

39.                         Vorobiei Vladislav

40.                         Smoroń Nikola

 

 

Dyżur letni sierpień

LP.          Nazwisko i imię dziecka

1.            Mażol Paulina

2.            Wróblewski Dawid

3.            Salamonik Małgorzata

4.            Kwiatkowski Artur

5.            Piech Pola

6.            Piętka Igor

7.            Specjalski Bruno

8.            Vorobei Vladyslav

9.            Owsianik Julia

10.          Arczewski Iwan

11.          Grzymalski Marek

12.          Gąsiewska Katarzyna

13.          Waliszewska Marika

14.          Stawik Borys

15.          Furmańczyk  Julia

16.          Burzyńska Oliwia

17.          Wawrzyniak Kamil

18.          Pastuszka Aleksander

19.          Smoroń Nikola